Aşağıda tanımlanan süreçlerin bir bölümünde ya da tümünde kurumsal ihtiyaç ve beklentilerinizle uyumlu, bütçe ve zaman hedeflerinize odaklı bağımsız uzman bir kuruluşa ihtiyaç duyuyor musunuz?

Fit-Out Hizmetlerimiz

Planlama
Taşınma Fit-Test
Teslim ve İşletmeye Alma Teknik Değerlendirme
FF&E Tedariği Mimari ve Mühendislik Tasarım Koordinasyonu
Uygulama Yönetimi

1. Planlama

 • Kurumsal Analiz/İhtiyaç Belirleme
 • Mimari İhtiyaç Programı Hazırlama
 • Bütçe ve İş Programı Oluşturma

Projenizin başlamasından önce net bir iş planınızın ve izleyeceğiniz bir süre programınızın olması, zaman ve maliyet hedeflerinin koyulması ve gözden geçirilmesi projenin başarıya ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun ilk adımı kapsamlı bir “brief” elde etmektir. PYOfis olarak, ofis dekorasyon projeniz için gerekli olan büyüme planlarını, marka geliştirme fırsatlarını, kadro ve işveren kullanıcı ihtiyaçlarını analiz eder,tasarımcı seçimi ve projelendirme aşamasına paralel ofis dekorasyon projenizin bütçesini oluşturmanıza da yardımcı olarak, gereksinimleri ve onları oluşturan maliyetleri anlamanıza, projenizin kontrolünü elinizde tutmanızı sağlarız.

2. Fit-Test

 • Alternatif Yerlerin İncelenmesi
 • Açık Yerleşim/Kapalı Yerleşim Mukayeseli Analizi

Alternatifler arasından ofisiniz için en doğru lokasyonu belirlemek üzere ekibimizde bulunan mimarlar tarafından yerleşim planı çalışmaları yapılır. Çalışanlar için en verimli ofis, toplantı ve sosyal alanların kurgulanabildiği ofis seçimi, açık-kapalı ofis alanlarının standartlara göre değerlendirmesi yapılarak dekorasyon öncesi yer seçimi kararının en doğru şekilde verilmesi sağlanır.

3. Teknik Değerlendirme (DueDiligence)

 • Teknik İnceleme (Technical DueDiligence)
 • Risk Analizi ve Danışmanlık

Sizin için en doğru ofisi belirledikten sonra, olası mülkünüzün/ofisinizin kapsamlı Teknik İncelemesini (Technical DueDiligence) yapar, kira sözleşmesiyle üstlendiğiniz riskleri analiz ederiz. Teknik değerlendirme kapsamında yapıya ait;

 • Genel bilgiler
 • Resmi bilgiler
 • Proje-tasarım bilgileri
 • Proje tespitleri (mevcut mimari, elektrik, mekanik ve statik projelerin standart veyönetmeliklere, ihtiyaç programına uygunluğunun irdelenmesi ve core&shell kapsamındadeğerlendirilmesi)

incelenerek projede risk değerlendirilmesi yapılır.

4. Mimari ve Mühendislik Tasarım Koordinasyonu

 • Konsept Mimarının ve Mühendislik Ekiplerinin Seçimi
 • Tasarım Kriterlerini Belirleme
 • Değer Analizi ve Değer Mühendisliği
 • Gerçekleşme Model Belirleme
 • Süre ve Maliyet Planlama
 • Metraj-Keşif-Teknik Şartname Hazırlama

Uygun bir ofis belirledikten sonra ilk adım, iç mimarinin ve mekânsal planla uyumunun koordine edilmesidir. Bu süreçte çalışma masaları, toplantı odaları, resepsiyon, mutfak, veri-iletişim odaları ve sosyal alanları vb. dahil tüm elemanlar dikkate alınır. 

Mekan planları yaratıldıktan sonra, şayet birlikte çalıştığınız-görevlendirdiğiniz bir konsept mimarınız yoksa ya da bağımsız bir mimarı yarışma vb. yöntemlerle seçerek görevlendirmeyi öngörmüyorsanız, ekibimizin iş ortakları arasından güvenilir bir iç mimar grubunu ofisinizi yaşama geçirmek üzere görevlendirebiliriz.

Değer Analizi ve Değer Mühendisliği, müşteri beklentileri kapsamında olan yapısal özellikler ve kaliteden taviz vermeden, bina maliyetlerini düşürme yollarının bulunması için kullanılan bir tekniktir. Değer Analiziyle, hangi seçeneğin daha iyi sonuç vereceğini saptıyor ve gerekli fonksiyon ve sistemlerin en düşük maliyetle elde edilmesi için çalışıyor, ancak kalite, güvenilirlik, kullanıcı arzusu ve çekicilik gibi faktörlerden taviz vermiyoruz.

5. Uygulama Yönetimi

Dekorasyon İşleri kapsamında şantiye sahasındaki tüm yüklenici seçimi, yönetimi ve koordinasyonu, bilgi akışı ve denetimi müşavirliğimiz tarafından sağlanır. Şantiye alanın organizasyonu, tüm şantiye imalatları yönetimi ve denetimi, Yüklenicilerin işçilik ve malzeme kalitesinin kontrolü sağlanarak  proje başlangıcında belirlenen süre ve maliyetlere uygun imalat yapılması sağlanır.

Sizinle birlikte çalışarak, proje ölçeğinize ve -iç mimarlar, uygulama firmaları, mobilya tedarikçileri, IT ve Telekom şirketleri, nakliyeciler dahil- bütçenize en uygun ve güvenilir firmaları bir araya getirir ve tüm tedarikçilerin önceden denenmiş ve yüksek kalitede iş teslimatında istikrarlı firmalar olmasına dikkat ederiz.

PYOfis, tüm uygulama sürecini sahada yönetir. Uygulamacı ve tedarikçilerle saha içinde ve dışında yakın çalışarak, öngörülen iş kalitesinin elde edilmesini sağlayacak kontrol noktalarında yer alır ve sorunların projenin tamamlanmasından önce çözülmesini sağlar. Projenizin zamanında, bütçesinde ve en yüksek kalite standartlarında teslim edilmesini sağlar.

6. FF&E Tedariki

 • Mobilya ve Sistem Seçimi

Müşteri ihtiyaçları ve gelişen teknolojiye bağlı olarak yapılan sistem ve mobilya seçimleri hem ilk yatırım maliyetleri hem de işletme maliyetleri açısından büyük önem taşımaktadır. Enerji verimliliğinin büyük önem taşıdığı günümüz şartlarında tasarım aşamasında doğru sistemlerin seçimi ve uygulama aşamasında hatasız işçilik ile sistem verimliliği en üst noktaya çıkabilmektedir. Mühendislerimiz, mevcut bina ve iklim şartları ile müşteri ihtiyaçlarını birlikte değerlendirerek en doğru sistemin seçimi ve uygulaması konusunda destek vermektedir. 

7. Teslim ve İşletmeye Alma

 • Testler ve Kabuller
 • Kesin Hesaplar
 • İşletme Elkitabı
 • Garantiler

Doğru sistem seçimi ve uygulamasını takiben sistemlerin devreye alınarak tasarım kriterlerine uygunluğunun kontrolü sağlanır. İşletme El Kitabı ve garanti belgeleri yüklenici ve alt yüklenicilerden temin edilerek bina kullanıcılarına gerekli eğitimlerle birlikte aktarılır. Son aşamada yapılan, işin sözleşme aşamasında belirlenen birim fiyatlara uygunluğunun kontrolü, uygulama esnasında oluşan yeni birim fiyatların piyasa ve sözleşme koşullarına göre değerlendirilmesi sonucu hesap kontrolleri tamamlanarak maliyet kontrolü sağlanır.

8. Taşınma

 • İdari Süreçler
 • Nakliye

Eski ofisinizden yeni ofisinize taşınmanız, işinize en az etkiyi yapacak bir hafta sonu ya da tatil gününe denk getirilir. Bu sürenin en verimli şekilde kullanılması için, yeni ofiste kullanılacak her parça özel olarak kodlanarak taşınır, çalışanlar güvenlik kartlarını, telefonlarını ve bilgisayarlarını hemen kullanmaya başlar ve ilk gün kaosu yaşanmaz.